Αναστολή καταβολής των δόσεων ρύθμισης οφειλών εξωδικαστικού και με προστασία α’ κατοικίας

Posted On Τετάρτη, 01 Απριλίου 2020 00:00

Με τις διατάξεις της ΠΝΠ της 31/03/2020 προβλέπεται αναστολή προθεσμιών διενέργειας διαδικαστικών πράξεων και καταβολής δόσεων στο πλαίσιο ρυθμίσεων των Ν. 4469/2017, 4605/2019 και 3869/2010.

Με τις διατάξεις της ΠΝΠ της 31/03/2020 προβλέπεται αναστολή προθεσμιών διενέργειας διαδικαστικών πράξεων και καταβολής δόσεων στο πλαίσιο ρυθμίσεων των Ν. 4469/2017, 4605/2019 και 3869/2010.

Αναλυτικότερα ορίζεται ότι εφόσον έχει γίνει εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης, για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών (παρ. 1 του άρθρου 4, Ν. 4469/2017 ) και για τη ρύθμιση δανείων με προστασία της κύριας κατοικίας ( παρ. 1 του άρθρου 72, Ν.4605/2019), οι προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών και λοιπών πράξεων των άρθρων 7 , 8 και 11 του Ν. 4469/2017 και του άρθρου74 του Ν. 4605/2019 , καθώς και οι προθεσμίες του άρθρου 13 του Ν. 4469/2017 και της παρ. 1 του άρθρου 78 του Ν. 4605/2019 αναστέλλονται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ της 31/03/2020.

Για οφειλέτες που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 δυνάμει της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55) και της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών η καταβολή των δόσεων στο πλαίσιο ρυθμίσεων των Ν. 4469/2017, 4605/2019 και 3869/2010 , χωρίς να επέρχονται οι συνέπειες λόγω της μη καταβολής και χωρίς να τροποποιείται η συνολική διάρκεια της ρύθμισης. Για οφειλέτες που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αποφάσεις, δύναται να χορηγηθεί η ως άνω αναστολή κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και αξιολόγησης από τον πιστωτή.

Ιδιαίτερα Άρθρα

Epend.io - Το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό portal για τους Νέους Επιχειρηματίες. Καθημερινά νέες συμβουλές, Marketing & Managment tips, Success stories, νέα νομικά, ασφαλιστικά.

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας. για να είστε ενήμεροι σε όσα θέματα επιλέξετε

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Αναλυτικά Ok Αρνούμαι