Έκπτωση δαπανών για ασφάλιστρα υγείας προσωπικού επιχείρησης

Posted On Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020 00:00

Τα ασφάλιστρα για υγεία που πληρώνουμε για το προσωπικό αν ξεπερνάει τα 1500 € ανά άτομο στο έτος, το ποσό εξακολουθεί και αναμορφώνεται και δεν εκπίπτει;

Ερώτηση:
Τα ασφάλιστρα για υγεία που πληρώνουμε για το προσωπικό αν ξεπερνάει τα 1500 € ανά άτομο στο έτος, το ποσό εξακολουθεί και αναμορφώνεται και δεν εκπίπτει από τις δαπάνες της επιχείρησης;

 
Απάντηση:
 

1. Το  άρθρο 22 του ΚΦΕ ορίζει ότι, κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

2. Στην περίπτωση ια της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται :  «ια) τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο».

 

By: eea.gr

Ιδιαίτερα Άρθρα

Epend.io - Το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό portal για τους Νέους Επιχειρηματίες. Καθημερινά νέες συμβουλές, Marketing & Managment tips, Success stories, νέα νομικά, ασφαλιστικά.

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας. για να είστε ενήμεροι σε όσα θέματα επιλέξετε

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Αναλυτικά Ok Αρνούμαι