Ξεκίνησαν οι συμμετοχές για τον 2ο κύκλο του Visa Innovation Program

Posted On Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020 00:00

Το Visa Innovation Program ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής προτάσεων για τον 2ο κύκλο του, αποτελώντας μια συνεργατική πλατφόρμα που συγκεντρώνει το ελληνικό οικοσύστημα των Τεχνολογιών στον Χρηματοοικονομικό Τομέα (fintech), τη Visa και τους συνεργάτες της, για τη δημιουργία νέων λύσεων ψηφιακών πληρωμών σε τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Προσκαλούνται εταιρίες και startups να υποβάλουν την πρότασή τους. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων καινοτόμων εφαρμογών και εμπειριών για ηλεκτρονικές πληρωμές.

Το Visa Innovation Program λειτουργεί ως μία συνεργατική πλατφόρμα, όπου τα fintechs, οι startups και οι συνεργάτες της Visa θα δουλέψουν μαζί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της αγοράς μέσω καινοτόμων μοντέλων που στοχεύουν να αλλάξουν τον τρόπο που γίνονται οι πληρωμές μέχρι τώρα.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην αλλαγή της συμπεριφοράς στις πληρωμές από μετρητά σε χρήση καρτών και σε νέους τρόπους ψηφιακών πληρωμών σε τέσσερις βασικούς πυλώνες (themes)

  • Challenge #1: Digital Economy, Create a convenient customer experience for daily transactions! - Ψηφιακή οικονομία, Δημιουργήστε μια αναβαθμισμένη εμπειρία στους πελάτες για τις καθημερινές συναλλαγές!
  • Challenge #2: Disrupt the flow, new payment flows, domestic and cross-border (C2C, C2B, B2B, C2G, B2G) - Νέες ροές πληρωμών, εσωτερικές και διασυνοριακές (C2C, C2B, B2B, C2G, B2G)
  • Challenge #3: Rethink Payments in the Retail Sector! - Νέοι Τρόποι πληρωμών στον Τομέα της Λιανικής!
  • Challenge #4: General Application with sustainability focus - Γενική Εφαρμογή επικεντρωμένη στη Βιωσιμότητα

Το πρόγραμμα στοχεύσει σε μεγάλες και μικρού μεγέθους fintech και startup εταιρείες και με ολοκληρωμένη ή ημι-λειτουργική λύση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς. Υποδέχεται επίσης μικρότερες εταιρείες καλύπτοντας τις ανάγκες τους για πρόσβαση στο φιλικό προς τη Visa οικοσύστημα παροχής υπηρεσιών και στην απόδειξη της αξίας της ιδέας τους.

Οι startups που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα συμβούλων, ειδικών, εκπαιδευτών, και στο παγκόσμιο δίκτυο της Visa, ενώ παράλληλα θα λαμβάνουν υποστήριξη επιχειρηματικού σχεδιασμού και ανάπτυξης του λειτουργικού πρωτοτύπου.

Το πρόγραμμα θα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να ακολουθήσουν μια ανθρωποκεντρική σχεδιαστική προσέγγιση και θα αξιοποιήσουν τη μέθοδο της συνδημιουργίας, καθώς και τη μέθοδο ανοιχτής καινοτομίας σε μια προσπάθεια να προσαρμόσουν τις υφιστάμενες λύσεις τους σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες και προκλήσεις της αγοράς.

Θα ενθαρρύνει, επίσης τις startups να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα Visa Developer Platform (VDP), η οποία προσφέρει απλοποιημένη και φιλική προς το χρήστη πρόσβαση σε πολλά από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Visa, μέσω διασυνδέσεων προγραμματισμού εφαρμογών (ΑPIs), επιτρέποντας στον καθένα να μετατρέψει πρωτοπόρες ιδέες σε νέες εμπειρίες ψηφιακών συναλλαγών, καλύπτοντας ταυτόχρονα τα τεχνολογικά πρότυπα.

Οι αιτήσεις θα είναι ανοιχτές μέχρι 11 Μαρτίου: crowdpolicy.com/innovation-program/apply/

Ιδιαίτερα Άρθρα

Epend.io - Το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό portal για τους Νέους Επιχειρηματίες. Καθημερινά νέες συμβουλές, Marketing & Managment tips, Success stories, νέα νομικά, ασφαλιστικά.

 

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Αναλυτικά Ok Αρνούμαι