Ομαδική εργασία: Ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας

Posted On Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020 12:42

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ, πώς κάποιες ομάδες στη δουλειά είναι αποτελεσματικές και κάποιες άλλες δυσλειτουργικές; Η αποτελεσματική ομαδική εργασία είναι ταυτόχρονα εύκολη και δύσκολη υπόθεση και η επιτυχία μιας συγκεκριμένης ομάδας είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την φιλοσοφία του οργανισμού. Μερικές εταιρικές κουλτούρες προάγουν την ομαδικότητα και κάποιες άλλες όχι. Γι’ αυτό το λόγο, πολλές ομάδες δυσκολεύονται να αλληλεπιδράσουν σωστά και να ολοκληρώσουν τα projects τους.

Ο Νίκος Χαρόπουλος, επικοινωνιολόγος, business consultant και executive coach, αναλύει τα πλεονεκτήματα της ομαδικής εργασίας παρουσιάζοντας ορισμένα χαρακτηριστικά που κάνουν μια ομάδα πραγματικά επιτυχημένη.

Όποιος κι αν είναι ο λόγος σύστασης της ομάδας, τα άτομα αποτελούν μέλη της και κάθε μέλος κουβαλά και την εμπειρία του. Έτσι, διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικές εμπειρίες συγκεντρώνονται για χάρη μιας νέας αποστολής. Είναι σε όλους γνωστή η δυσκολία στη σύσταση μιας ομάδας με όραμα και στρατηγικό πλεονέκτημα, έναντι του ανταγωνισμού. Όποιος, όμως, καταφέρει να δημιουργήσει μια αποτελεσματική και λειτουργική ομάδα, αισθάνεται μια βαθιά ικανοποίηση και ως δημιουργός αλλά και ως μέλος της.

Έχοντας κατά νου πως οι άνθρωποι είναι παράλληλα το πλεονέκτημα και το μειονέκτημα για την καλύτερη λειτουργία μιας ομάδα, ας δούμε μαζί 10 χαρακτηριστικά που κάνουν μια ομάδα επιτυχημένη:

1. Η ομάδα έχει σαφή αποστολή

Η ομάδα κατανοεί τους στόχους και είναι προσηλωμένη στην επίτευξή τους. Αυτή η ξεκάθαρη κατεύθυνση και συμφωνία στην αποστολή και τον σκοπό είναι ουσιώδης για αποτελεσματική ομαδική εργασία. Τα μέλη της ομάδας, πρέπει να έχουν από κοινού συμφωνήσει στην αποστολή, η οποία αποτελεί την ομπρέλα όλων των ενεργειών της. Αυτή η σαφήνεια ενισχύεται, όταν ο οργανισμός έχει σαφείς προσδοκίες για τη δουλειά και τα αποτελέσματα της ομάδας. Παράλληλα, η σαφήνεια στην αποστολή βοηθά στην ενίσχυση της αυτοπειθαρχίας, αλλά και στον ενθουσιασμό που κινητοποιεί, εμπνέει, ευαισθητοποιεί όλα τα μέλη προς ένα κοινό όραμα.

2. Διαθέτει πάθος

Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Οι συμμετέχοντες σε μια ομάδα είναι συνειδητοποιημένοι, δεν αγαπούν απλά αυτό που κάνουν, αλλά και το γιατί το κάνουν. Έχουν επίγνωση των πράξεων, των παραλείψεων και των συνεπειών από μια αστοχία στην καθημερινότητά τους. Η πρακτική έχει δείξει πως διαθέτουν περισσότερο ουσιαστικό χρόνο στον χώρο εργασίας, πολλές φορές θυσιάζοντας δραστηριότητες της προσωπικής ζωής τους. Το πάθος, ως χαρακτηριστικό επιτυχίας μιας ομαδικής εργασίας, δεν αναιρεί το πλεονέκτημα χρήσης και ευέλικτων ωραρίων εργασίας, όπου αυτό είναι εφικτό.

3. Το περιβάλλον υποστηρίζει τα λογικά ρίσκα

Η ομάδα δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον, στο οποίο οι άνθρωποι νιώθουν άνετα να πάρουν ρίσκα. Τα μέλη εμπιστεύονται το ένα το άλλο, δεν κρίνονται, δεν κατακρίνονται και πολύ περισσότερο δεν τιμωρούνται, όταν διαφωνούν. Η διαφωνία είναι αναμενόμενη και εκτιμάται θετικά. Η συνέπεια, η ειλικρίνεια και η ευσυνειδησία δημιουργούν σχέσεις ομαδικής αντοχής σε αντιξοότητες, ξεπερνώντας δυσκολίες, αποτυχίες και απρόβλεπτες επιχειρηματικές καταστάσεις σε ένα ευρύ επιχειρηματικό/κοινωνικό περιβάλλον.

4. Η ευγενική επικοινωνία είναι ο κανόνας

Η επικοινωνία είναι ανοικτή, ξεκάθαρη και τηρεί τον κανόνα της σαφήνειας. Κυρίαρχο ρόλο, όμως, σε μια ομάδα έχει η ειλικρινής και ευγενική επικοινωνία. Αν κάποιος με ρωτούσε, τι είναι ευγένεια, θα έλεγα πως είναι ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, ο σεβασμός στους τρόπους καλής συμπεριφοράς, αλλά κυρίως είναι ο σεβασμός προς τον ίδιο τον εαυτό μας, με ελευθερία στην έκφραση διαφορετικών σκέψεων, ιδεών και απόψεων. Θα συμπλήρωνα, επίσης, πως η ευγένεια, ως μια πραγματική αρετή, γίνεται αμέσως αντιληπτή και καταδεικνύει ισχυρή υγιή προσωπικότητα ενός ανθρώπου με ευαισθησίες.

5. Ισχυρή αίσθηση της συλλογικής αφοσίωσης

Τα μέλη της ομάδας έχουν ισχυρή αίσθηση του ανήκειν. Η τεράστιας σημασίας αυτή πρακτική νοηματοδοτεί, δίνει κίνητρα, συνδέει με άλλα λόγια την ύπαρξή μας με άλλους ανθρώπους που δεν έχουν απαραίτητα κοινά στοιχεία χαρακτήρα. Όλη αυτή η διαδικασία καλλιεργεί την αυτεπίγνωση, δουλεύοντας προς την προσπάθεια αποδοχής των άλλων. Αν δε, ανήκεις στους συναισθηματικά ευαίσθητους, η αίσθηση του ανήκειν θα ενισχύσει την ομαδικότητα και την αποδοχή άνευ όρων, κρίσεων και καλοπροαίρετων επικρίσεων. Το αίσθημα του ανήκειν ενισχύεται και βελτιώνεται, όταν η ομάδα αφιερώνει χρόνο για να συνδιαμορφώσει από κοινού κανόνες και οδηγίες συμπεριφοράς. Τα άτομα αντιμετωπίζονται ως μοναδικά, με αναντικατάστατες εμπειρίες, ευαισθησίες, απόψεις, γνώσεις. Άλλωστε, ο λόγος για τη δημιουργία μιας ομάδας είναι η αξιοποίηση της διαφορετικότητας.

6. Η δημιουργικότητα και η καινοτομία ενθαρρύνονται

Η δημιουργικότητα, η καινοτομία και οι διαφορετικές απόψεις υποστηρίζονται και ενθαρρύνονται. Το γνωστό σε όλες τις ομαδικές εργασίες brainstorming αναδύει ιδέες, εκπαιδεύει προς έναν ευρηματικό τρόπο σκέψης, αλλά κυρίως λειτουργεί απελευθερωτικά, αφού οι συμμετέχοντες μπορούν να μιλήσουν χωρίς περιορισμούς, τοποθετώντας τη συζήτηση/συνάντηση σε λειτουργία «άγνοιας» κανόνων. Σχόλια, όπως «το προσπαθήσαμε ήδη αυτό και δεν δούλεψε», «τι χαζή ιδέα» δεν επιτρέπονται. Τα μέλη της ομάδας αναγνωρίζουν ότι το δυνατό σημείο της είναι η διαφορετικότητα που φέρνει ο καθένας σε ό,τι αφορά την προσπάθεια επίλυσης ενός προβλήματος, βελτίωσης μιας διαδικασίας, επίτευξης ενός στόχου ή δημιουργίας κάτι καινούριου, πρωτότυπου, συναρπαστικού.

7. Εστιάζει στη διαρκή βελτίωση

Η ομάδα είναι ικανή να εξετάζει την πρόοδό της διαρκώς και να βελτιώνει τις διαδικασίες, τις πρακτικές και την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της. Ταυτόχρονα, συζητά ανοιχτά τις αρχές και τους κανόνες της, εντοπίζοντας αυτές που εμποδίζουν την ικανότητά της να προχωρά απρόσκοπτα. Άμεση συνέπεια αυτής της διαδικασίας είναι η αύξηση της παραγωγικότητας μέσα από την αντίστοιχη κατανομή ευθυνών και αρμοδιοτήτων ανάλογα των δεξιοτήτων αλλά και των δυνατοτήτων των μελών.

8. Επιλύει τα προβλήματα και τις αντιπαραθέσεις

Η ομάδα έχει καθιερώσει τις διαδικασίες για τη διάγνωση, την ανάλυση και την επίλυση των όποιων προβλημάτων και αντιπαραθέσεων. Το δικαίωμα στην αποτυχία, ο σεβασμός για κάθε εργαζόμενο, η ανατροφοδότηση, ο σαφής καθορισμός αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και ευθυνών είναι μερικές απο τις προϋποθέσεις που θα καθοδηγήσουν και θα ενθαρρύνουν προς την εφαρμογή ενός υγιούς μοντέλου συνεργασίας και συνδιοίκησης με συγκριτικά πλεονεκτήματα.

9. Δεν υπάρχει ιεραρχία

Για τους περισσότερους, μια εταιρία πρέπει να είναι δομημένη με βάση την ιεραρχία. Ανάλογα με τη θέση του κάθε υπαλλήλου σε αυτήν, διαμορφώνεται ένα πολύπλοκο, κάθετο, οριζόντιο ή και διαγώνιο οργανόγραμμα. Ένα οργανόγραμμα σε σχήμα πυραμίδας ή ακόμα και αντίστροφης πυραμίδας που κατανέμει ευθύνες, υποχρεώσεις και δικαιώματα με τις ανάλογες αμοιβές. Εγώ όμως θα σας μιλήσω για μια άλλη, διαφορετικού τύπου δομή οργάνωσης που σε μεγάλο βαθμό βασίζεται στην ελευθερία, στις συνέργειες, στην λογική ότι οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτή, είναι ηγέτες/αφεντικά του εαυτού τους. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω μια εταιρία με αυτή την δομή, όπου ακόμα και τα γραφεία τους είχαν ρόδες, ναι ρόδες! Με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να επιλέξουν χωροταξικά που θα εργασθούν, με ποιον δίπλα τους ή ακόμα και να απομονωθούν για περισσότερη «καθαρή» σκέψη. Κάθε συμμετέχων πρέπει να συμβάλλει ενεργά στην καθοδήγηση της ομάδας και στη λήψη αποφάσεων. Αυτό αφορά στην ενεργή συμμετοχή σε όλες τις διαδικασίες που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, στην τήρηση των κανόνων λειτουργίας της ομάδας, στον αλληλοσεβασμό, στο ενδιαφέρον για το κοινό καλό, στην επίβλεψη των meeting, στην ανάθεση των καθηκόντων, στην αξιολόγηση της προόδου.

10. Λαμβάνει ποιοτικές αποφάσεις

Τα μέλη της ομάδας παίρνουν όλα μαζί σωστά μελετημένες αποφάσεις και έχουν εκ προοιμίου την τεχνική αλλά και συναισθηματική υποστήριξη, για να εκτελέσουν αυτές τις επιλογές. Επίσης, χαίρουν της υποστήριξης και της αφοσίωσης των ανθρώπων στις οποίες αναφέρονται για να επιτύχουν και να επικοινωνήσουν την πρόοδό τους. Ως κυρίαρχο τρόπο στην λήψη αποφάσεων θα τοποθετούσα τον συμπεριφορικό, αφού βοηθά στη διασφάλιση της αρμονικής λειτουργίας και στην αποτροπή συγκρούσεων. Ο συμπεριφορικός τρόπος αναβαθμίζει τις διαπραγματευτικές δυνατότητες μέσω της πειθούς και η συναίνεση στην τελική απόφαση γίνεται κανόνας, αρετή, επιχειρηματική ισχύς!

Το ομαδικό πνεύμα βοηθά στην εδραίωση αυτοκυριαρχίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους, λειαίνει συγκρούσεις και διαφωνίες, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί ψυχολογική ασφάλεια διαμορφώνοντας πρόσφορο έδαφος για υψηλού επιπέδου δημιουργικότητα και νέες ιδέες.

Πηγή: www.thriveglobal.gr 

 

Epend.io - Το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό portal για τους Νέους Επιχειρηματίες. Καθημερινά νέες συμβουλές, Marketing & Managment tips, Success stories, νέα νομικά, ασφαλιστικά.

 

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.