Η μετάβαση από την παλιά ΚΑΠ στη νέα ΚΑΠ 2021-2027

Posted On Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019 00:00

Κατά την Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Βέροια την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 , με θέμα :την εταιρική Σχέση για την κατάρτιση του στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 20121-2027, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κωνσταντίνου Σκρέκα, του Γενικού Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων κ. Κωνσταντίνου Μπαγινέτα , του Διευθυντή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Τάσο Χανιώτη, αλλά και του Διευθυντή του γραφείου του Υπουργού κ. Μ.Βορίδη, την κα Θεοδωρίδου από το τμήμα ΚΑΠ και Ευρωπαϊκών σχέσεων του ΥΠΑΑΤ καθώς και του κ. Αποστολόπουλου από την ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020 συζητήθηκαν θέματα για την καινοτομία αλλά και την μετάβαση από την παλιά ΚΑΠ στη νέα ΚΑΠ 2021-2027.

Ο Υφυπουργός τόνισε ότι λόγω των καιρικών συνθηκών και τον εδαφών της χώρας μας έχουμε ευνοϊκότερες συνθήκες από άλλες χώρες για την αγροτική παραγωγή, επισήμανε ότι στερούμαστε και καταναλώνουμε μεγάλο κόστος στις ενεργειακές δαπάνες ,όπως είναι το πετρέλαιο και η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται στην Άρδευση. Η αλόγιστη χρήση του νερού που υπάρχει μπορεί να μειωθεί με την αξιοποίηση μικρών έργων για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Ανέφερε για τις τιμές στα αγροτικά προϊόντα και την αναγκαιότητα να κρατήσουμε αυτές τις τιμές προσφέροντας στην παγκοσμιοποιημένη αγορά που διανύουμε και στον ανταγωνισμό με τις χαμηλότερες τιμές προϊόντα με ποιότητα και καλά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά .Τέλος ο Υφυπουργός μίλησε για την στήριξη και την προτεραιότητα που δίνουν στον Αγροτικό Τομέα τόσο ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης όσο και το ΥΠΑΑΤ. Κλείνοντας την ομιλία του μας ανέφερε ότι προ λίγο ωρών της ίδιας μέρα υπογράφτηκε η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για αγροτικά δάνεια ύψους 170 εκ. Ευρώ όπου θα διατεθούν στους παραγωγούς για αγορά εξοπλισμού ή μικρών φωτοβολταϊκών σε όσες μονάδες τα χρειάζονται , με αποπληρωμή 15 ετών και περίοδο χάριτος 5 ετών.

Η κυρία Θεοδωρίδου και ο κ. Χανιώτης μίλησαν για την ΚΑΠ 20121-2027

Έχοντας ως δεδομένο ότι οι επιδοτήσεις της ΚΑΠ αυτήν την στιγμή καλύπτουν το 4% του ΑΕΠ και το 55% είναι από Κοινοτικούς Πόρους, κατέχουμε το 50% της χρήσης γης και το 100% των τροφίμων. Ο προϋπολογισμός σε ποσοστό της ΕΕ για την ΚΑΠ 2014-2020 ήταν 37,6%(28κ-μ) ενώ για το 2021-2027 28,5%(27κ-μ).

Θα διατεθούν 365 δις ευρώ για την περίοδο 2021-2027, μείωση περίπου στο 5% σε τρέχουσες τιμές ή 15% σε σταθερές τιμές σε σύγκριση με την τρέχουσα περίοδο.

Τα κονδύλια που θα διατεθούν στη ΝΕΑ ΚΑΠ για την Ελλάδα ανέρχονται σε 18.263 δις ευρώ από αυτά τα 14.255 δις αφορούν τις άμεσες ενισχύσεις, τα 3.567 δις τα προγράμματα της Αγροτικής Ανάπτυξης και 440 εκατομμύρια για τα επιχειρησιακά προγράμματα.

Η νέα ΚΑΠ έχει ως σκοπό την στενή σύνδεση με την γνώση, την καινοτομία, το περιβάλλον και το κλίμα και έχει να αντιμετωπίσει προκλήσεις που αφορούν την ανακατανομή των επιδοτήσεων με στήριξη των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων και επενδύει περισσότερο σε μία νέα ΚΑΠ.

Έτσι αποσκοπούμε ώστε να υπάρχει σταθερό γεωργικό εισόδημα στις περιόδους αστάθειας των τιμών των τροφίμων σε συνδυασμό με τις μικρότερες περιβαλλοντικές επιδόσεις. Άρα με τη νέα ΚΑΠ θέλουμε να επιτύχουμε την Βιωσιμότητα, τον Εκσυγχρονισμό , την Απλούστευση και την προστασία του περιβάλλοντος .

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΑΠ

Στοχευμένες επενδύσεις με βάση αποτελεσμάτων και επιδόσεων, αυξημένα φιλοπεριβαλλοντικά μέτρα ,αυξημένη επικουρικότητα, κοινός σχεδιασμός και συμπληρωματικότητα ΠΥΛΩΝΑ Ι & ΙΙ, Αλληλεπίδραση με εθνικές στρατηγικές

Επαναπροσδιορίζονται οι ορισμοί του «πραγματικού Γεωργού»με κύρια γεωργική δραστηριότητα την Γεωργία και του « Νέου Γεωργού» νέοι έως 40 ετών με επαρκή επαγγελματικά προσόντα και κατάλληλη εκπαίδευση.

«Αιρεσιμότητα»: Πρασίνισμα με Πολλαπλή συμμόρφωση και νέες πρακτικές, τήρηση κανόνων και προτύπων για το περιβάλλον και το κλίμα ,οικολογικά σχήματα που πλέον θα είναι υποχρεωτικά και για τους μικροκαλλιεργητές.

«Σύστημα Γεωργικών Συμβούλων»: Αιρεσιμότητα,Απαιτήσεις Οδηγιών, ψηφιακές Τεχνολογίες, κτλ

Μπαίνουμε στην εποχή της πράσινης ΚΑΠ και βαρύτητα δίνεται στα eco shemes(οικολογικά σχήματα) μέχρι στιγμής είχαμε το πρασίνισμα που είναι σ  

Για την Βασική Ενίσχυση προβλέπεται έως το 2026 όλα τα κράτη μέλη να έχουν αξία τουλάχιστον 75% του μέσου προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού για το έτος υποβολής αιτήσεων 2026 και τα κ-μ να καθορίσουν μεγίστη μείωση και όχι κατώτερη του 30%

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι Για όλα τα κ-μ με άμεσες ενισχύσεις κάτω του 90% του μέσου όρου της ΕΕ-27, το χάσμα μεταξύ του σημερινού επιπέδου τους και του 90% του μέσουόρου των άμεσων ενισχύσεων της ΕΕ θα κλείσει κατά 50%.

Ιδιαίτερα Άρθρα

Epend.io - Το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό portal για τους Νέους Επιχειρηματίες. Καθημερινά νέες συμβουλές, Marketing & Managment tips, Success stories, νέα νομικά, ασφαλιστικά.

 

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.